PK en CVB in tijden van corona

Bij de start van het seizoen krijgen we veel vragen over het PK en het CVB programma.

Sinds maart 2020 staat onze wereld op zijn kop.  De zwemmers kregen nauwelijks de mogelijkheid aan wedstrijden deel te nemen.

Gelukkig starten de trainingen langzaamaan weer op.

We stellen vast dat voor het seizoen 2020-2021 vele wedstrijden afgelast worden.  In deze_link stellen we een concept van corona-proof wedstrijden voor.

Wat met het PK 2020 ?  Wat met het CVB circuit voor het komend seizoen ?

Het PK in zijn oorspronkelijke vorm behouden is onmogelijk.  Zwemmers kregen niet de mogelijkheid om aan de deelnamevoorwaarden te voldoen of om een inschrijvingslimiet te behalen.
Een zwemwedstrijd mag maximaal 3 uur duren.  De gemeentelijke overheid legt beperkingen op mbt het aantal deelnemers.  We zijn van oordeel dat de zwemmers niet de mogelijkheid krijgen in competitie te treden met de snelsten uit onze provincie.  Wat is de waarde van een gouden medaille in zulke omstandigheden ?

Het Provinciaal Bestuur besliste daarom dat het PK 2020 niet als PK zal doorgaan.  Er zal wel een wedstrijd zijn tijdens het voorziene week-end.  Maar de wedstrijd wordt een gewone, weliswaar corona-proof, wedstrijd.  Aangezien het aantal deelnemers beperkt is zal de wedstrijd weliswaar voorbehouden worden voor de snellere zwemmers.  Concrete regels hieromtrent moeten nog uitgewerkt worden.

Een soortgelijk verhaal voor het CVB.  Vele clubs kunnen geen corona-proof wedstrijd inrichten.  Het is onmogelijk de zwemmers een CVB programma op te leggen als voorwaarde om deel te nemen aan het PK 2021.
We hopen regelmatig wedstrijden te kunnen organiseren in het zwembad van Aarschot (veel hangt af van de clubs: vinden ze vrijwilligers en officials om het initiatief te steunen of leggen ze zich erbij neer dat de zwemmers niet kunnen deelnemen aan wedstrijden).


Het Provinciaal Bestuur werkt samen met KAZS om een evenwichtig programma op te stellen zodat iedereen voldoende wedstrijdnummers kan zwemmen.

Besluit: in het seizoen 2020-2021 geen PK (zowel korte als lange afstand) noch CVB.  Doch hopelijk wel regelmatig een zwemwedstrijd.