Bereid U voor op het Provinciaal Kampioenschap 2022

PK Korte afstand

Gezien deze wedstrijd in de nasleep van de Coronaperiode georganiseerd wordt, vervallen alle deelnamevoorwaarden.  De limiettijden daarentegen zijn wel van toepassing.

Vanaf deze editie kunnen de 10-jarigen ook deelnemen.  Voor hen wordt een 200m wisselslag ingelegd.

Elke zwemmer kan deelnemen op basis van een officieel gezwommen tijd in de periode 1 jan 2019 tot 30 sept 2022.  Een zwemmer kan pas ingeschreven worden voor een nummer indien hij/zij een officiële tijd heeft voor het betreffende nummer.  Wie geen enkele officiële tijd behaald heeft in die periode kan dus helemaal niet deelnemen.

Indien door het aantal inschrijvingen de tijdsduur van de wedstrijd zou overschreden worden zullen we

 • in eerste instantie het aantal individuele starten over het weekend beperken tot 6 nummers (bij inschrijven voor meer dan 6 nummers wordt er verwacht de favoriete nummers door te geven aan het secretariaat)
 • in tweede instantie het aantal individuele starten beperken tot 5 nummers.

De veronderstelling is wel dat er op het moment van de wedstrijd geen coronabeperkingen meer gelden die ons noodzaken om andere beperkingen in te voeren.

Hieronder de referentie informatie

 • PK korte afstand gaat door op 15 en 16 oktober 2022. 
 • Reglement PK 2022 (pdf - versie 24/07/2022), voorwaarden voor het inrichten van een PK worden bepaald door VZF.  
 • Limiettijden: raadpleeg het rapport "Zijn we er klaar voor ?" op deze website.  Limietbestand (pdf - xlsx)
 • Uitslagen vorige edities
 • Lenex inschrijfbestand (lxf) (versie 26/09/2022).
 • Voorprogramma dag 1 - voormiddag (pdf).
 • Voorprogramma dag 1 - namiddag (pdf).
 • Voorprogramma dag 2 - voormiddag (pdf).
 • Voorprogramma dag 2 - namiddag (pdf).
 • Programma dag 1 - voormiddag (pdf).
 • Programma dag 1 - namiddag (pdf).
 • Programma dag 2 - voormiddag (pdf).
 • Programma dag 2 - namiddag (pdf).
 • Uitslag dag 1 - voormiddag (pdf).
 • Uitslag dag 1 - namiddag (pdf).
 • Uitslag dag 2 - voormiddag (pdf).
 • Uitslag dag 2 - namiddag (pdf).
 • Uitslag volledig (lxf).

 

PK Lange afstand

Hieronder de referentie informatie

 • PK lange afstand gaat door op 30 oktober en 1 november 2022
 • Reglement PKLA 2022 (pdf)voorwaarden voor het inrichten van een PK worden bepaald door VZF.
 • Lenex inschrijfbestand (lxf).
 • Voorprogramma dag 1 - voormiddag (pdf).
 • Voorprogramma dag 1 - namiddag (pdf).
 • Voorprogramma dag 2 - voormiddag (pdf).
 • Voorprogramma dag 2 - namiddag (pdf).
 • Uitslag volledig (lxf).
 • Uitslag volledig (pdf).