Bereid U voor op het Provinciaal Kampioenschap 2023.  De deelnamevoorwaarden zijn opnieuw van toepassing.

PK Korte afstand

Het seizoen 2022-2023 was terug een normaal seizoen.  Het regiocomité besliste dan ook om de deelnamevoorwaarden opnieuw in te voeren.  We zijn er immers van overtuigd dat het in het belang is van de jonge zwemmers om zich in alle stijlen en afstanden te bekwamen. 

De limiettijden blijven eveneens van toepassing.

Elke zwemmer kan deelnemen op basis van een officieel gezwommen tijd in de periode 1 september 2022 tot 30 september 2023.  Een zwemmer kan pas ingeschreven worden voor een nummer indien hij/zij een officiële tijd heeft voor het betreffende nummer.  Wie geen enkele officiële tijd behaald heeft in die periode kan dus helemaal niet deelnemen.

Zwemfed legt de regio's op om voor alle Provinciale Kampioenschappen hetzelfde programma te gebruiken.

Indien door het aantal inschrijvingen de tijdsduur van de wedstrijd zou overschreden worden zullen we

  • in eerste instantie het aantal individuele starten over het weekend beperken tot 6 nummers (bij inschrijven voor meer dan 6 nummers wordt er verwacht de favoriete nummers door te geven aan het secretariaat)
  • in tweede instantie het aantal individuele starten beperken tot 5 nummers.

De veronderstelling is wel dat er op het moment van de wedstrijd geen coronabeperkingen meer gelden die ons noodzaken om andere beperkingen in te voeren.

Hieronder de referentie informatie

 

PK Lange afstand

Hieronder de referentie informatie