Steun aan de sport

Het Provinciaal Bestuur ondersteunt de aangesloten clubs bij de realisatie van hun projecten die de club ten goede komen.  Alle ingediende dossiers werden aanvaard.

Zoals aangekondigd op de jaarvergadering heeft het Provinciaal Bestuur beslist de financiële meevallers terug te geven aan de clubs.  Wens je een project te realiseren dat de zwemmers, trainers, bestuursleden, ... ten goede komt?  Wij steunen jullie initiatief (voor de details zie het reglement op onze download pagina - rubriek Andere) volgens het princiepe: voor elke € die de club betaalt passen wij ook een € bij !

Wij ontvingen dossiers van DIZV en BEST.  Beide dossiers werden goedgekeurd tijdens de bestuursvergadering van 26 mei 2020.