Bereid U voor op het Provinciaal Kampioenschap 2023.  De deelnamevoorwaarden zijn opnieuw van toepassing.

PK Korte afstand

Het seizoen 2022-2023 was terug een normaal seizoen.  Het regiocomité besliste dan ook om de deelnamevoorwaarden opnieuw in te voeren.  We zijn er immers van overtuigd dat het in het belang is van de jonge zwemmers om zich in alle stijlen en afstanden te bekwamen. 

De limiettijden blijven eveneens van toepassing.

Elke zwemmer kan deelnemen op basis van een officieel gezwommen tijd in de periode 1 september 2022 tot 30 september 2023.  Een zwemmer kan pas ingeschreven worden voor een nummer indien hij/zij een officiële tijd heeft voor het betreffende nummer.  Wie geen enkele officiële tijd behaald heeft in die periode kan dus helemaal niet deelnemen.

Zwemfed legt de regio's op om voor alle Provinciale Kampioenschappen hetzelfde programma te gebruiken.

Indien door het aantal inschrijvingen de tijdsduur van de wedstrijd zou overschreden worden zullen we

 • in eerste instantie het aantal individuele starten over het weekend beperken tot 6 nummers (bij inschrijven voor meer dan 6 nummers wordt er verwacht de favoriete nummers door te geven aan het secretariaat)
 • in tweede instantie het aantal individuele starten beperken tot 5 nummers.

De veronderstelling is wel dat er op het moment van de wedstrijd geen coronabeperkingen meer gelden die ons noodzaken om andere beperkingen in te voeren.

Hieronder de referentie informatie

 • PK korte afstand gaat door op 14 en 15 oktober 2023. 
 • Reglement PK 2023 (pdf - versie 29/06/2023), voorwaarden voor het inrichten van een PK worden bepaald door VZF.  
 • Aanpassing reglement dd. 25/09/23:

  In het PK reglement (punt 5) staat: Voor de 11 tot 14-jarigen is het aantal starten per dag beperkt tot 5 individuele starten en 1 start in een aflossingsploeg.
  Deze regel zal wat het aantal aflossingen betreft niet worden toegepast.
  Aangezien er vanaf dit PK zowel in de VM als in de NM een aflossing voor 11-14 jarigen gepland staat, mogen ze er zowel in de VM als in de NM aan deelnemen.
  Het aantal individuele starten blijft beperkt tot vijf per dag.

  Aflossingen: medailles voor de eerste drie ploegen in de categorie 11-14 (1 medaille per zwemmer).
 • Limiettijden en deelnamevoorwaarden: raadpleeg het rapport "Zijn we er klaar voor ?" op deze website.  Limietbestand (pdf)
 • Uitslagen vorige edities
 • Lenex inschrijfbestand (versie 21/09/2023)
 • Voorprogramma dag 1 - voormiddag
 • Voorprogramma dag 1 - namiddag
 • Voorprogramma dag 2 - voormiddag
 • Voorprogramma dag 2 - namiddag
 • Programma dag 1 - voormiddag (nog niet beschikbaar)
 • Programma dag 1 - namiddag (nog niet beschikbaar)
 • Programma dag 2 - voormiddag (nog niet beschikbaar)
 • Programma dag 2 - namiddag (nog niet beschikbaar)
 • Uitslag dag 1 - voormiddag (nog niet beschikbaar)
 • Uitslag dag 1 - namiddag (nog niet beschikbaar)
 • Uitslag dag 2 - voormiddag (nog niet beschikbaar)
 • Uitslag dag 2 - namiddag (nog niet beschikbaar)
 • Uitslag volledig (nog niet beschikbaar)

 

PK Lange afstand

Hieronder de referentie informatie