PK 2021

Op 16/17 oktober 2021 organiseren we terug een volwaardig PK.

Gezien deze wedstrijd in de nasleep van de Coronaperiode georganiseerd wordt, vervallen alle deelnamevoorwaarden en stellen we ook geen limiettijden om te kunnen deelnemen.

Elke zwemmer kan deelnemen op basis van een officieel gezwommen tijd in de periode 1 jan 2019 tot 30 sept 2021.  Wie geen enkele officiële tijd behaald heeft in die periode kan dus niet deelnemen.

Indien door het aantal inschrijvingen de tijdsduur van de wedstrijd zou overschreden worden zullen we

  • in eerste instantie het aantal individuele starten over het weekend beperken tot 6 nummers (bij inschrijven voor meer dan 6 nummers wordt er verwacht de favoriete nummers door te geven aan het secretariaat)
  • in tweede instantie nummers schrappen, procentueel gespreid over de leeftijden, op basis van de inschrijvingstijden (de traagste tijden zullen geschrapt worden)

De veronderstelling is wel dat er op het moment van de wedstrijd geen coronabeperkingen meer gelden die ons noodzaken om andere beperkingen in te voeren.