Vanaf 1 januari 2014 wijzigt het systeem om zwemmers op te delen in A- en B- zwemmers. 

Voor deze datum werd een persoon A zwemmer zodra hij op een wedstrijd sneller dan een bepaalde limiettijd zwom.  De persoon was vanaf dat ogenblik, gedurende het ganse lopende kalenderjaar, A-zwemmer op alle stijlen en afstanden.  Hij/zij mocht dan ook aan geen B-circuit meer deelnemen (tenzij ingericht door eigen club).  Vanaf 1 januari van hetvolgende kalenderjaar was iedereen opnieuw B-zwemmer tot wanneer de zwemmer terug sneller zwom dan de limiettijd.

In het nieuwe systeem wordt een persoon A-zwemmer voor een bepaalde afstand/stijl zodra hij sneller zwemt dan de limiet voor die afstand/stijl.  Een zwemmer kan dus A-zwemmer zijn op 100m VS doch B-zwemmer op 200m VS.  Op een B-circuit kan de de zwemmer niet deelnemen aan de 100m VS doch wel aan de 200m VS.

Er is nog discussie over wat er op het einde van het kalenderjaar gebeurt.  Wordt iedereen terug B-zwemmer of blijft hij/zij A-zwemmer (voor de gegeven stijl en afstand) indien zijn/haar tijd scherper is dan de limiet van het nieuwe kalenderjaar.

De notie A/B zwemmer, gekoppeld aan een persoon, in TeamManager en MeetManager vervalt dus.  In onze software is het mogelijk aan te geven dat "al wie sneller zwom dan de limiet mag niet deelnemen aan dit wedstrijdnummer".  Het is moeilijker om aan te geven dal "al wie sinds 1 januari sneller zwom dan de limiet mag niet deelnemen aan dit wedstrijdnummer".  De discussie is nog aan de gang.  In elk geval zullen clubs moeten nagaan of een zwemmer al dan niet mag deelnemen aan een nummer op een B-circuit.

Het Provinciaal Bestuur Vlaams-Brabant heeft in de vergadering van januari 2014 beslist de regels van het B-circuit aan te passen zodat ze makkelijk in de bestaande software kunnen opgevolgd worden.

Om jullie te hierbij te helpen hebben we twee rapporten on-line gezet.  Je vindt ze in het menu Zwemmen -> Prestaties (reglement 2014).  In beide rapporten dien je een club te kiezen, even te wachten, en de snelle zwemmers verschijnen op het scherm.

  • Zwemmers die in het verleden sneller zwommen dan de A-tijd limiet van het huidige kalenderjaar (met details over de afstand en stijl).  Voor de organisatie van een B-circuit binnen de provincie Vlaams-Brabant moet met dit rapport gewerkt worden en/of via de tijdstandaarden in Team- en MeetManager.
  • Zwemmers die in het lopende kalenderjaar een A-tijd behaalden (met details over de afstand en stijl).  Dit is de definitie zoals VZF ze hanteert.

We publiceerden een document dat in detail uitlegt hoe de A/B problematiek het best aangepakt wordt bij de organisatie van een B-circuit.  Zie Zwemmen -> Handleiding Splash.