Voorbereiden wedstrijdkalender 2020-2021

De wedstrijdkalender voor de periode september 2020..augustus 2021 moet nu voorbereid worden.  Gelieve tegen uiterlijk 1 mei 2020 jullie wedstrijden te plannen.  In de loop van mei 2020 kunnen dan de problemen opgelost worden.  Indien nodig organiseren we nog een formele kalenderzitting vergadering.  VZF verwacht ten laatste op 1 juni de kalender van alle provinciale besturen.

Steun aan de sport

Het Provinciaal Bestuur ondersteunt de aangesloten clubs bij de realisatie van hun projecten die de club ten goede komen.

Zwembrevetten

VZF werkte samen met ISB een nieuwe brevettenlijn uit.  Het gaat hier over een brevettenlijn die kwaliteitsvol zwemonderricht stimuleert en waarin de opleidingsvisie van de  Vlaamse Zwemfederatie vervat zit.

Vlarem: de ontbrekende schakel is er !

Reeds jaren maken we ons zorgen over de mogelijkheid om een zwemwedstrijd conform de Vlarem wetgeving te kunnen organiseren.  We ontvingen nieuws van de Vlaamse overheid dat er rekening gehouden werd met onze behoeften.