Een nieuw tool: slideshow oproepkamer

Een handig tool om het programma te projecteren in de oproepkamer, het zwembad of op de tribune.

Alle info onder Zwemmen > Tools > Slideshow oproepkamer.

Steun aan de sport

Het Provinciaal Bestuur ondersteunt de aangesloten clubs bij de realisatie van hun projecten die de club ten goede komen.  Alle ingediende dossiers werden aanvaard.

Opleiding TAK najaar 2020 geannuleerd

Wegens de Corona-crisis werd door het VSC zwemmen beslist dat alle theoretische opleidingen voorzien voor het najaar 2020 worden afgelast zodat de kandidaten die hun theoretische proeven hebben afgelegd sinds najaar 2019 de kans krijgen om eerst hun praktische stages en proeven te beëindigen.

We voorzien vanaf 2021 alle opleidingen terug te organiseren maar wachten vooralsnog af of in het najaar de wedstrijden op een normale manier kunnen plaats vinden.

Zwembrevetten

VZF werkte samen met ISB een nieuwe brevettenlijn uit.  Het gaat hier over een brevettenlijn die kwaliteitsvol zwemonderricht stimuleert en waarin de opleidingsvisie van de  Vlaamse Zwemfederatie vervat zit.

Vlarem: de ontbrekende schakel is er !

Reeds jaren maken we ons zorgen over de mogelijkheid om een zwemwedstrijd conform de Vlarem wetgeving te kunnen organiseren.  We ontvingen nieuws van de Vlaamse overheid dat er rekening gehouden werd met onze behoeften.