Een nieuw tool: slideshow oproepkamer

Een handig tool om het programma te projecteren in de oproepkamer, het zwembad of op de tribune.

Alle info onder Zwemmen > Tools > Slideshow oproepkamer.

Voorbereiden wedstrijdkalender 2020-2021

De wedstrijdkalender voor de periode september 2020..augustus 2021 moet nu voorbereid worden.  Gelieve tegen uiterlijk 1 mei 2020 jullie wedstrijden te plannen.  In de loop van mei 2020 kunnen dan de problemen opgelost worden.  Indien nodig organiseren we nog een formele kalenderzitting vergadering.  VZF verwacht ten laatste op 1 juni de kalender van alle provinciale besturen.

Steun aan de sport

Het Provinciaal Bestuur ondersteunt de aangesloten clubs bij de realisatie van hun projecten die de club ten goede komen.

Opleiding TAK najaar 2020 geannuleerd

Wegens de Corona-crisis werd door het VSC zwemmen beslist dat alle theoretische opleidingen voorzien voor het najaar 2020 worden afgelast zodat de kandidaten die hun theoretische proeven hebben afgelegd sinds najaar 2019 de kans krijgen om eerst hun praktische stages en proeven te beëindigen.

We voorzien vanaf 2021 alle opleidingen terug te organiseren maar wachten vooralsnog af of in het najaar de wedstrijden op een normale manier kunnen plaats vinden.

Zwembrevetten

VZF werkte samen met ISB een nieuwe brevettenlijn uit.  Het gaat hier over een brevettenlijn die kwaliteitsvol zwemonderricht stimuleert en waarin de opleidingsvisie van de  Vlaamse Zwemfederatie vervat zit.