Waterpolo is een balsport in het water, waaraan 2 ploegen van elk zeven spelers deelnemen. Het doel van het spel is de bal in de goal van de tegenpartij te werpen, de bal mag hierbij slechts 35 speelseconden in het bezit van dezelfde ploeg zijn! Het spel duurt viermaal zeven minuten, telkens onderbroken door 2 minuten rust.

Goed kunnen zwemmen is de basis voor een goede waterpolospeler. Rugslag, watertrappelen en waterpolocrawl (vrije slag waarbij met het hoofd boven water wordt gezwommen) zijn essentiële bewegingen die je goed onder de knie moet krijgen. Daarom wordt er tijdens de opleiding en training heel wat aandacht aan de basistechniek van deze zwemslagen besteed. Daarnaast zijn uiteraard een goede balvaardigheid alsook tactisch spelinzicht van groot belang.

In Vlaams-Brabant kan je waterpolo beoefenen bij: