Bereid U voor op het Provinciaal Kampioenschap 2023.  De deelnamevoorwaarden zijn opnieuw van toepassing.

PK Korte afstand

Er zijn voor het PK van 2024 deelnamevoorwaarden (verplichte wedstrijdnummers vooraf te zwemmen, tussen 1 september 2023 en 31 augustus 2024) én limiettijden (dezelfde als in 2023)

Elke zwemmer kan deelnemen op basis van een officieel gezwommen tijd in de periode 1 september 2023 tot 30 september 2024.  Een zwemmer kan pas ingeschreven worden voor een nummer indien hij/zij een officiële tijd heeft voor het betreffende nummer.  Wie geen enkele officiële tijd behaald heeft in die periode kan dus helemaal niet deelnemen.

Zwemfed legt de regio's op om voor alle Provinciale Kampioenschappen hetzelfde programma te gebruiken.

Indien door het aantal inschrijvingen de tijdsduur van de wedstrijd zou overschreden worden zullen we

 • in eerste instantie het aantal individuele starten over het weekend beperken tot 6 nummers (bij inschrijven voor meer dan 6 nummers wordt er verwacht de favoriete nummers door te geven aan het secretariaat)
 • in tweede instantie het aantal individuele starten beperken tot 5 nummers.

De veronderstelling is wel dat er op het moment van de wedstrijd geen coronabeperkingen meer gelden die ons noodzaken om andere beperkingen in te voeren.

Hieronder de referentie informatie

 • PK korte afstand gaat door op 19 en 20 oktober 2024. 
 • Reglement PK 2024 (pdf - versie ../03/2024), voorwaarden voor het inrichten van een PK worden bepaald door VZF.  
 • Limiettijden en deelnamevoorwaarden: raadpleeg het rapport "Zijn we er klaar voor ?" op deze website.  Limietbestand (pdf)
 • Uitslagen vorige edities
 • Lenex inschrijfbestand (nog niet beschikbaar)
 • Voorprogramma dag 1 - voormiddag (nog niet beschikbaar)
 • Voorprogramma dag 1 - namiddag (nog niet beschikbaar)
 • Voorprogramma dag 2 - voormiddag (nog niet beschikbaar)
 • Voorprogramma dag 2 - namiddag (nog niet beschikbaar)
 • Programma dag 1 - voormiddag (nog niet beschikbaar)
 • Programma dag 1 - namiddag (nog niet beschikbaar)
 • Programma dag 2 - voormiddag (nog niet beschikbaar)
 • Programma dag 2 - namiddag (nog niet beschikbaar)
 • praktische richtlijnen tijdens het PK (nog niet beschikbaar)
 • Uitslag volledig (pdf) (nog niet beschikbaar)
 • Uitslag volledig (lxf) (nog niet beschikbaar)

 

PK Lange afstand

Hieronder de referentie informatie

 • PK lange afstand gaat door op vrijdag 1 november en zaterdag 2 november 2024 in Meise
 • Reglement PKLA 2024 (pdf - versie 4/12/2023))voorwaarden voor het inrichten van een PK worden bepaald door VZF.
 • Lenex inschrijfbestand (nog niet beschikbaar)
 • Voorprogramma dag 1 - voormiddag (nog niet beschikbaar)
 • Voorprogramma dag 1 - namiddag (nog niet beschikbaar)
 • Voorprogramma dag 2 - voormiddag (nog niet beschikbaar)
 • Voorprogramma dag 2 - namiddag (nog niet beschikbaar)
 • Programma dag 1 - voormiddag (nog niet beschikbaar)
 • Programma dag 1 - namiddag (nog niet beschikbaar)
 • Programma dag 2 - voormiddag (nog niet beschikbaar)
 • Programma dag 2 - namiddag (nog niet beschikbaar)
 • Uitslag volledig (pdf) (nog niet beschikbaar)
 • Uitslag volledig (lxf) (nog niet beschikbaar)