Vanaf seizoen 2018-2019 worden TAK-ers als zwemrechter aangesteld.

Waarom een wijziging ?

Voor het correcte verloop van een wedstrijd werd in Vlaams-Brabant volgende jurering voorzien tijdens de meeste wedstrijden

 • Kamprechter
 • Zwemrechter.  Deze persoon heeft eveneens een KR-kwalificatie.  
 • TAK-ers bij start en keerpunt zijde.
 • TAK-ers als aankomstrechters en reserve tijdopnemers
 • Starter
 • Jurysecretaris
 • Ondersteuning: computercel, micro, ophalen briefjes met uitsluitingen, EHBO, etc
 • Optioneel een extra persoon (KR kwalificatie) voor het afnemen van de TAK-examens (max 3 examens per KR).  Deze persoon mag geen andere taken uitvoeren.

Een zwemrechter met KR-kwalificatie biedt enkele voordelen.  De zwemstijlen worden langs beide zijden door iemand met KR-kwalificatie beoordeeld.  In geval van onvoorziene afwezigheid van de KR kan de ZR zijn/haar taken overnemen.

Sinds januari 2018 eiste VZF dat de TAK-examens door een extra KR worden afgenomen.  We probeerden hieraan te voldoen door extra KR's in te schakelen.  Na evaluatie stellen we vast dat KR's meer zondagen moeten optreden dan gewenst.  Langs de kant van de kandidaat TAK-ers stellen we lange wachtlijsten vast.

Enkele KR's informeerden ons dat ze in de toekomst op minder wedstrijden wensen te fungeren.  

Wat verandert er ?

Tijdens de bestuursvergadering van 8 mei 2018 werd beslist over te stappen naar een systeem dat nauwer aansluit met dat van de andere provincies.

 • Kamprechter neemt meer de rol op van Voorzitter.  Hij/zij stelt de jury samen, zit de juryvergadering voor en fluit samen met de starter de start.  Dan overziet hij vanop afstand het verloop van het programma nummer.  Dit geeft hem/haar meer tijd om een TAK-er aan te spreken, een probleem op te lossen, uitsluitingsbriefjes na te kijken, enz.
 • Langs beide zijden van het zwembad wandelt een ZR.  Hij/zij heeft TAK-kwalificatie.  Jurering langs beide zijden is bijgevolg evenwaardig.

De TAK-ers krijgen dus een nieuwe rol op wedstrijd: taak van zwemrechter.  Zij zijn hiervoor opgeleid en bevoegd.  We zijn er zeker van dat velen dit zullen appreciëren.  Dit geeft hen misschien goesting om de stap naar KR te overwegen.

Sommige TAK-ers voelen zich misschien minder aangesproken om enkele KM's te wandelen.  Zij kunnen dit melden aan de KR wanneer ze hun boekje afgeven.  Indien mogelijk zal er rekening mee gehouden worden.

Call for action !

 • TAK-ers herlezen het reglement.  Ze moeten niet enkel start, keerpunt en aankomst kennen doch ook de zwemstijl.
 • Oproep aan TAK-ers en jurysecretarissen om de stap naar KR te zetten.  Meer info beschikbaar op de site van VZF.
 • Oproep aan de gewone KR's om een stap verder te gaan.  Examens mogen enkel afgenomen worden door kamprechters Provinciaal Niveau.  Meer info beschikbaar op de site van VZF.
 • Oproep aan de clubs om voldoende officials aan te leveren.  Er zijn immers 2 extra TAK-ers nodig om de taak van zwemrechter uit te voeren.
 • TAK-ers schrijven zich in op de bijscholing.  Meer info op deze website.