De vergoedingen voor officials op wedstrijden worden binnen de ganse VZF op een zelfde basis opgesteld.  

De oude provinciale regels zijn dus niet langer toepasselijk.

We verwijzen naar de website van de VZF voor de meest recente informatie.  Indien de info niet beschikbaar is moet ze bij VZF opgevraagd worden.