De VZF heeft beslist de TAK opleiding te hervormen.

 

De TAK-opleiding is licht gewijzigd en geüniformiseerd voor alle provincies.

1. De eerste stage, die verplicht was vóór de theoretische cursus, valt weg. Er dienen enkel nog twee stages te gebeuren NA de theoretische les en vóór het afleggen van de praktijkproeven. Uiteraard mag 1 van de stages alvast gebeuren tussen de theoretische les en het theoretisch examen maar dus niet meer vóór de les. De nieuwe regel is onmiddellijk van kracht, kandidaten die al een stage deden blijven in deze overgangsperiode nog bij de 3 stages en moeten er dus eveneens nog 2 na de theoretische les volgen.

2. De TAK- opleiding mag niet langer duren dan 1 jaar - verantwoorde uitzonderingen kunnen hierop door VSB Zwemmen worden toegestaan.

3. Het aanvraagformulier moet mét bijgevoegde pasfoto per post naar de VZF worden gestuurd

Alle kandidaten moeten betaald hebben en minstens als niet-vergunninghouder aangesloten zijn bij de Vlaamse Zwemfederatie vooraleer zij kunnen deelnemen!

Vaak wordt dit vergeten waardoor aanvragen nodeloos lang onbehandeld blijven.

Aan alle K1P’s: lees aandachtig de volledige procedure . Het ‘getuigschrift official’ en de nieuwe onkostenformulieren worden eerstdaags toegestuurd.