van www.zwemfed.be: Reeds in juni 2008 werd samen met de provinciale besturen, het Sportbestuur Zwemmen en de Trainerscommissie besloten dat er maatregelen dienden genomen te worden om de competitiewedstrijden te herzien en de kalender meer te structureren.

 Voorstelling (her)structurering wedstrijden zwemmen

Reeds in juni 2008 werd samen met de provinciale besturen, het Sportbestuur Zwemmen en de Trainerscommissie besloten dat er maatregelen dienden genomen te worden om de competitiewedstrijden te herzien en de kalender meer te structureren.

Hiervoor werd een werkgroep opgericht, die tussen oktober 2008 en januari 2009 een 4-tal keer is bijeengekomen. Op 18 februari keurde de Raad van Bestuur en het Vlaams Sportbestuur het door hen voorgesteld wedstrijdconcept goed.

Tussen 21 en 29 april zal in iedere provincie een presentatie worden gegeven van het nieuwe wedstrijdconcept competitiezwemme (variapunten kunnen later aan de agenda worden toegevoegd)!

We vragen aan de clubs, die deelnemen aan competitiewedstrijden, een tweetal personen af te vaardigen naar deze provinciale vergaderingen. Bijvoorbeeld hoofdtrainer en sportsecretaris of de bestuurder, verantwoordelijk voor de organisatie van clubwedstrijden. De presentatie wordt op voorhand niet doorgestuurd, wel zal een out print op de vergadering worden bezorgd.

Deze provinciale vergaderingen vinden plaats op volgende data en locaties:

Provincie Vlaams-Brabant
Wanneer: Maandag 27 april, aanvang 19u
Waar: Eurovolleycenter, Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde
Route: http://www.eurovolleycenter.be/frame_N.htm