×

Waarschuwing

JFTP: :write: foutmelding

Ronde tafel sportsecretaris

Het Provinciaal Bestuur richt een ronde tafel samenkomst in. Alle sportsecretarissen van Vlaams-Brabant en Brussel worden uitgenodigd.

Zwembrevetten

VZF werkte samen met ISB een nieuwe brevettenlijn uit.  Het gaat hier over een brevettenlijn die kwaliteitsvol zwemonderricht stimuleert en waarin de opleidingsvisie van de  Vlaamse Zwemfederatie vervat zit.

Vlarem: de ontbrekende schakel is er !

Reeds jaren maken we ons zorgen over de mogelijkheid om een zwemwedstrijd conform de Vlarem wetgeving te kunnen organiseren.  We ontvingen nieuws van de Vlaamse overheid dat er rekening gehouden werd met onze behoeften.