CVB seizoen 2019-2020

De wedstrijdprogramma's voor het CVB 2019-2020 liggen vast.

Logo

Het eerste seizoen (2016-2017) is reeds 3 jaar achter de rug.  Het concept wordt verder gezet.

Ter herinnering geven we hieronder de uitgangspunten van CVB-circuit weer:

  • Het Provinciaal Bestuur stelt vast dat de belangstelling voor het B-Circuit sterk verschilt tussen de 2 groepen (poules).  Door het beperkt aantal deelnemers overwegen een aantal clubs om geen B-wedstrijd meer in te richten.
  • De Vlaamse Zwemfederatie streeft ernaar om jeugdzwemmers (10-14 jaar) in de loop van een volledig seizoen alle wedstrijdnummers van het Olympisch programma te laten zwemmen. De deelnamevoorwaarden voor het PK vanaf 2017 zullen hierop gebaseerd zijn.   Zwemmers zullen de mogelijkheid krijgen om tijdens het CVB hieraan te voldoen.
  • De zwemclubs in Vlaams-Brabant verkiezen om met al hun zwemmers samen aan een wedstrijd deel te nemen (dus geen opsplitsing in wedstrijden waarin enkel zwemmers sneller/trager dan de A-limiet mogen zwemmen)

Sterk samengevat kunnen we zeggen dat het CVB slechts verschilt van het B-circuit op volgende punten

  • Toegankelijk voor alle competitiezwemmers uit Vlaams-Brabant.  Indien er tijd beschikbaar is eveneens toegankelijk voor andere zwemmers.
  • Afzonderlijk klassement voor zwemmers met inschrijftijd onder en boven de A-tijd.
  • Geen poules meer.
  • Opgelegde kern van het wedstrijdprogramma.  De inrichtende club mag zelf optionele nummers toevoegen.
  • Optioneel concept van voorinschrijving.
  • Meer vrijheid voor de inrichtende club

Het is allemaal nog nieuw.  We hebben een document (laatste versie: 12 juli 2017) opgesteld waarin de basiselementen van het CVB in detail toegelicht worden.

Het CVB geeft onze zwemmers de kans zich voor te bereiden op het PK.  We raden jullie dan ook aan het artikel over het nieuwe PK te lezen.

Lees meer: Basiselementen van het CVB.

Richt je club in 2019-2020 een CVB wedstrijd in dan lees je hier (laatste versie: 2 juli 2019) welke nummers er op het programma moeten staan.

Tip: Sinds oktober 2016 is er een nieuwe template binnen Meet Manager beschikbaar.  Voor het seizoen 2019-2020 wordt opnieuw voor een aangepaste template gezorgd.  Deze helpt je om een CVB zwemfeest aan te maken.