Administratie

Datum: Zaterdag 16 september 2023 - start om 10:00 de deuren openen (en de koffie) vanaf 9:30
Plaats: De Oude Kantien, Herverlee (Kantineplein 1)

VZF heeft geopteerd voor nieuwe mailadressen.

Alle notulen zijn beschikbaar als pdf bestand.

Vanaf 17 augustus 2009 heeft de Vlaamse Zwemfederatie een nieuw adres:

Burg.Maenhautstraat 100-102 - 9820 Merelbeke