Administratie

VZF heeft geopteerd voor nieuwe mailadressen.

Alle notulen zijn beschikbaar als pdf bestand.

Vanaf 17 augustus 2009 heeft de Vlaamse Zwemfederatie een nieuw adres:

Burg.Maenhautstraat 100-102 - 9820 Merelbeke